Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Estetiska programmet

Musik

Moderna språk individuellt val

Steg 1

Modersmål

Om estetiska programmet

Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Mer info om estetiska programmet

Om inriktning musik

Inriktningen musik ger fördjupade kunskaper i musik från olika tider och kulturer. Du utvecklar ditt musikutöv-ande och konstnärliga skapande och förmågan att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv. Du får möjlighet att fokusera på något musikområde.

Om spetsutbildning estetiska programmet - musik

Vi ger dig en bred utbildning för scenen där du får möjlighet att fördjupa dig inom musikalgenrens tre huvudgrenar sång, dans och teater. Parallellt med den intensiva träningen läser du teoriämnen som ger dig behörighet till högskolan. Du deltar även i flera större scenuppsättningar och tar del av skolans internationella prägel. På LDMG väljer du en utvecklande och krävande utbildning och vi stöttar dig hela vägen! Antagningen baseras på betyg samt poäng från skolans antagningsprov.

Läs mer på skolans hemsida