Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

Idrotter

Idrott och hälsa - specialisering (LIU)

Amerikansk fotboll
Artistiskgymnastik
Badminton
Basket
Bowling
Boxning
Cheerleading
Fotboll
Friidrott
Golf
Handboll
Innebandy
Ishockey
Kanot
Konståkning
Padel
Simhopp
Simning
Taekwondo
Tennis
Triathlon
Truppgymnastik
Övriga idrotter

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

Amerikansk fotboll
Artistiskgymnastik
Badminton
Basket
Bowling
Boxning
Cheerleading
Fotboll
Friidrott
Golf
Handboll
Innebandy
Ishockey
Kanot
Konståkning
Padel
Simhopp
Simning
Taekwondo
Tennis
Triathlon
Truppgymnastik

Riksidrottsgymnasium (RIG)

Friidrott

Moderna Språk

Steg 1

Danska
Franska
Modersmål
Spanska
Tyska

Steg 3

Franska
Spanska
Tyska

Om naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som vill ha en högskoleförberedande utbildning och arbeta med naturvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Mer info om naturvetenskapsprogrammet

Om inriktning naturvetenskap

Du lär dig mycket om biologi, fysik, kemi och matematik. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. Du lär dig mycket matematik som både är ett eget ämne och ett hjälpmedel i det vetenskapliga arbetet.

Inom naturvetenskap och matematik sker datainsamling och beräkningar i huvudsak med datorstöd. Förmågan att söka, sovra, bearbeta och tolka information samt att tillägna sig ny teknik är viktig för naturvetare och matematiker.

Läs mer på skolans hemsida