Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Estetiska programmet

Teater

  • Spetsutbildning: Estetiska programmet - Teater, spetsutbildning
  • Riksrekryterande

Moderna språk individuellt val

Steg 1

Modersmål

Om estetiska programmet

Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Mer info om estetiska programmet

Om inriktning teater

Inriktningen teater ger fördjupade kunskaper i teater ur olika perspektiv. Du utvecklar din förmåga att sceniskt gestalta, kommunicera, uppleva och tolka teaterföreställningar ur olika perspektiv. Du får möjlighet att fokusera på något eller några av teaterns uttrycksområden

Om spetsutbildning estetiska programmet - teater, spetsutbildning

Vår spetsutbildning är en särskild fördjupning i teater för dig som redan har erfarenhet och vill satsa på en framtid inom skådespeleri. Vi gör teater på riktigt!

Läs mer på skolans hemsida