Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Programinriktat val mot Estetiska programmet

  • Profil: Enskilda platser
  • Profil: Bild och formgivning
  • Profil: Dans
  • Profil: Estetik och media
  • Profil: Musik
  • Profil: Teater

Om programinriktat val mot estetiska programmet

Programinriktat val mot estetiska programmet passar dig som vill gå det nationella programmet, men som saknar godkänt betyg i några av de grundskoleämnen som krävs för att komma in. Målet är att du ska få godkänt betyg i de ämnen du behöver för att kunna börja på estetiska programmet.

Mer info om programinriktat val mot estetiska programmet
Läs mer på skolans hemsida