Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Programinriktat val mot Ekonomiprogrammet

Ekonomi

Moderna Språk

Steg 1

Arabiska
Franska
Spanska
Tyska

Steg 3

Arabiska
Franska
Spanska
Tyska

Om programinriktat val mot ekonomiprogrammet

Programinriktat val mot ekonomiprogrammet passar dig som vill gå det nationella programmet, men som saknar godkänt betyg i några av de grundskoleämnen som krävs för att komma in. Målet är att du ska få godkänt betyg i de ämnen du behöver för att kunna börja på ekonomiprogrammet.

Mer info om programinriktat val mot ekonomiprogrammet

Om inriktning ekonomi

Du lär dig om företagsekonomiska områden som marknadsföring, redovisning, kalkylering, ledarskap och organisation. Du får lära dig om olika företagsformer och om lagar och regler som gäller inom det ekonomiska området. Du lär dig grunderna i att starta och driva ett företag.

Undervisningen i entreprenörskap bedrivs i projektform. Du lär dig att arbeta målinriktat, lösa problem, ta eget ansvar och samarbeta med andra. Du utvecklar din förmåga att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter för att starta ett projekt eller fiktivt företag. Du lär dig hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser. I företagsekonomi lär du dig om företagens roll i samhällsutvecklingen och vilka lagar och bestämmelser som påverkar företagen. Du lär dig att använda företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller.

Läs mer på skolans hemsida