Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Programinriktat val mot Barn- och fritidsprogrammet

Pedagogiskt och socialt arbete

Idrotter

Idrott och hälsa - specialisering (LIU)

Innebandy
Övriga idrotter

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

Fotboll
Golf

Om programinriktat val mot barn- och fritidsprogrammet

Programinriktat val mot barn- och fritidsprogrammet passar dig som vill gå det nationella programmet, men som saknar godkänt betyg i några av de grundskoleämnen som krävs för att komma in. Målet är att du ska få godkänt betyg i de ämnen du behöver för att kunna börja på barn- och fritidsprogrammet.

Mer info om programinriktat val mot barn- och fritidsprogrammet

Om inriktning pedagogiskt och socialt arbete

Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Du får även träna på hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet. Den kan också ge möjlighet till jobb som väktare.

Läs mer på skolans hemsida