Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

  • Spetsutbildning: Naturvetenskapsprogrammet - Matematikprogrammet spetsutbildning
  • Riksrekryterande
  • Idrottsutbildning

Idrotter

Idrott och hälsa - specialisering (LIU)

Amerikansk fotboll
Badminton
Basket
Budo
Bågskytte
Bågskytte Teakwondo
Fitness
Fotboll
Friidrott
Futsal
Fys och hälsa
Fäktning
Golf
Handboll
Innebandy
Ishockey
Kampsport
Konståkning
Orientering
Padel
Padeltennis
Ridning
Ridsport
Simhopp
Simning
Skytte
Taekwondo
Tennis
Truppgymnastik
Volleyboll
Övriga idrotter

Moderna Språk

Steg 1

Danska
Italienska
Japanska
Kinesiska (ZHO)
Modersmål
Spanska
Tyska

Steg 3

Franska
Spanska
Tyska

Steg 2

Spanska
Tyska

Om naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som vill ha en högskoleförberedande utbildning och arbeta med naturvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Mer info om naturvetenskapsprogrammet

Om inriktning naturvetenskap

Du lär dig mycket om biologi, fysik, kemi och matematik. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. Du lär dig mycket matematik som både är ett eget ämne och ett hjälpmedel i det vetenskapliga arbetet.

Inom naturvetenskap och matematik sker datainsamling och beräkningar i huvudsak med datorstöd. Förmågan att söka, sovra, bearbeta och tolka information samt att tillägna sig ny teknik är viktig för naturvetare och matematiker.

Om spetsutbildning naturvetenskapsprogrammet - matematikprogrammet spetsutbildning

På NA Matematikspets får du lösa problem, upptäcka samband och resonera kring matematik med likasinnade. I det obligatoriska utbudet av matematikkurser ingår förutom de nationella matematikkurserna 1–5 också två specialiseringskurser som till stor del fokuserar på problemlösning. Du blir en kvalificerad problemlösare i matematik utöver vad som är vanligt på det naturvetenskapliga programmet.

Läs mer på skolans hemsida