Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Fordons- och transportprogrammet

Personbil

Om fordons- och transportprogrammet

Du lär dig om trafikkunskap, transportsystem och logistik. Du lär dig om att köra transportfordon på ett ansvarsfullt och miljömedvetet sätt. Du får också kunskap om olika tekniska funktioner i fordon och utrustning som förekommer i branschen. Du får lära dig vikten av att ha goda relationer till kunder och medarbetare och kunskaper om ergonomi, hälsa, säkerhet och miljö. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. bussförare eller lastbilsförare.

Mer info om fordons- och transportprogrammet

Om inriktning personbil

Du lär dig att genomföra underhåll, diagnostisering och reparationer av personbilar och lätta transportfordon. Du får möjlighet att bli tekniskt kunnig inom området personbilsteknik. Du får utveckla din förmåga att arbeta med problemlösning såväl självständigt som tillsammans med andra. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel personbilsmekaniker eller reservdelsspecialist inom fordonsreservdelshandeln.

Om riksrekryterande utbildning tävlingsteknik

Fordons- och transportprogrammet, Personbil, har en riksrekryterande utbildning för blivande tävlingstekniker. Utbildningen sker i direkt anslutning till motorbanan Ring Knutstorp. På banan går flera stora racingtävlingar varje år, där eleverna får ta del av branschen på riktigt. En del av eleverna kan också få möjlighet att göra sin APL, arbetsplatsförlagda lärande, i racingteam både i Sverige och utomlands. För elever som har långt hem har skolan elevboende. Efter avslutad utbildning kan du få anställning som tävlingstekniker i ett motorsportteam eller som fordonsmekaniker.

Läs mer på skolans hemsida