Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Estetiska programmet

Musik

Instrument

Bas
Cello
Dator
EDI (elektroniska digitala instrument)
Elbas
Elgitarr
Gitarr
Keybord
Klarinett
Piano
Sång
Saxofon
Trummor
Trumpet
Tvärflöjt
Violin (Fiol)

Om estetiska programmet

Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Mer info om estetiska programmet

Om inriktning musik

Inriktningen musik ger fördjupade kunskaper i musik från olika tider och kulturer. Du utvecklar ditt musikutöv-ande och konstnärliga skapande och förmågan att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv. Du får möjlighet att fokusera på något musikområde.

Läs mer på skolans hemsida