Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Teknikprogrammet

Informations- och medieteknik

Idrotter

Idrott och hälsa - specialisering (LIU)

Övriga idrotter

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

Fotboll
Handboll

Om teknikprogrammet

Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Du får en bred grundutbildning för data/IT och nätverk. Du får även högskolebehörighet till flera områden. Dessutom kan du läsa ett fjärde år som ger dig gymnasieingenjörsexamen.

Mer info om teknikprogrammet

Om inriktning informations- och medieteknik

Du lär dig om teknik för information, kommunikation och olika medier som datorkommunikation, programmering, digitala medier och webbutveckling. Du lär dig hur dator- och kommunikationssystem är uppbyggda och fungerar, hur man installerar och konfigurerar hård- och mjukvaror. Du får träna på programmering och själv göra projektplan och utveckla en webbprodukt.

Läs mer på skolans hemsida