Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Åbyskolan

Klippan
Kommunal skola
500 elever

Vi på Åbyskolan vill vara elevens bästa skola, så att eleven kan bli sitt bästa jag! Åbyskolans program ger dig en stark plattform att fixa det framtidsjobb du drömmer om.

På Åbyskolan utvecklar vi dina färdigheter och förmågor att lösa problem, tillägna dig och hantera information, lära och utveckla kunskap, kommunicera, samarbeta, driva projekt, arbeta i tvärfunktionella processer, ta ansvar samt ständigt arbeta med förbättring.

Vi vill att du ska ha framgång i dina studier och till din hjälp finns på skolan kompetent personal beredda att på olika sätt hjälpa och stödja dig i ditt skolarbete. Vi vet att tilliten till sina förmågor är viktigt för olika val i livet.

Oavsett vilket program du väljer, vill vi förbereda dig både inför arbetsliv och fortsatta studier. På alla program får du högskolebehörighet och på våra yrkesprogram ingår även arbetsplatsförlagt lärande, APL, där du får omsätta teori i praktiken.

På Torget, vår gemensamma samlingspunkt, är det ofta aktiviteter av olika slag, utställningar och mässor, tävlingar eller förenings- och högskolebesök. Där finns alltid tillgänglig personal som är beredd att ge en hjälpande hand till den som behöver. Skolan arbetar medvetet för ett aktivt elevinflytande i verksamheten. Hos oss står du som elev i centrum. Tillsammans skapar vi din framtid!

Välkommen till Åbyskolan!

Läs hela skolans presentation

Nationella program

Barn- och fritidsprogrammet

Fritid och hälsa

  • Idrottsutbildning

Barn- och fritidsprogrammet

Pedagogiskt och socialt arbete

  • Idrottsutbildning

Ekonomiprogrammet

Ekonomi

  • Idrottsutbildning

Ekonomiprogrammet

Juridik

  • Idrottsutbildning

Försäljnings- och serviceprogrammet

  • Idrottsutbildning

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

  • Idrottsutbildning

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap

  • Idrottsutbildning

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskap

  • Idrottsutbildning
STARTAR EJ

Teknikprogrammet

Design och produktutveckling

  • Idrottsutbildning

Vård- och omsorgsprogrammet

  • Idrottsutbildning

Introduktionsprogram

Individuellt alternativ

Programinriktat val mot Barn- och fritidsprogrammet

Programinriktat val mot Försäljnings- och serviceprogrammet

Programinriktat val mot Vård- och omsorgsprogrammet

Språkintroduktion

Yrkesintroduktion mot Vård- och omsorgsprogrammet