Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Anpassad gymnasieskola (Landskrona)

Landskrona
Kommunal skola
20 elever

Landskronas anpassade gymnasium har individuellt program. Utbildningen utformas utifrån elevens förutsättningar och behov.

Landskronas anpassade gymnasium har individuellt program. Elever med intellektuell funktionsnedsättning har rätt att gå hos oss. Vi har små klasser och är personaltäta för att kunna möta elevernas förutsättningar och behov. Vi utgår ifrån elevernas styrkor i undervisningen och anpassar undervisningsmetoder, material, arbetssätt, bedömning och resurser för att möta elevernas olika inlärningssätt, intressen och utmaningar. Elever arbetar i olika konstellationer och samarbetar med olika kamrater för att stimulera samarbete och lärande på olika sätt.

Läs hela skolans presentation

Anpassad gymnasieskola - Individuella program

Individuellt program