Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Anpassade Gymnasieskolan Vipan

Lund
Kommunal skola
110 elever

Anpassad gymnasieskola är för dig som inte når gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsvariation. Som elev har du rätt att få utvecklas i skolan genom både praktisk och teoretisk kunskap utifrån dina förutsättningar och behov. Hos oss blir du redo för framtiden!

På anpassad gymnasieskola har vi två nationella program och ett individuellt program som alla är fyraåriga. På våra yrkesprogram ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL, där du får känna på ett yrke på riktigt. Du kommer att få din undervisning i lokaler som är anpassade efter din yrkesinriktning och med motsvarande utrustning du möter i yrkeslivet.

På det individuella programmet anpassar vi innehållet efter dina kunskaper, förutsättningar, behov och intressen. Du får använda dina teoretiska kunskaper och lära dig att utföra praktiska sysslor som du har nytta av i både vardagslivet och i ett framtida arbete. Du har även möjlighet till praktik på en arbetsplats.

Skolan präglas av en härlig blandning av människor. Alla får plats och alla kan bidra. Stolthet över det man själv kan och respekt för andras kompetens är en del av skolans själ.

Välkommen till skolan som tar dig vidare ut i vuxenlivet!

Läs hela skolans presentation

Anpassad gymnasieskola - Nationella program

Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet för hotell, restaurang och bageri

Anpassad gymnasieskola - Individuella program

Individuellt program