Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Bollerup naturbruksgymnasium

Tomelilla
Fristående skola
200 elever

På Bollerup odlar du din framgång, en plats där drömmar och kunskap gror. Här finns förutsättningarna som alla andra drömmer om, stora marker och en anläggning på hög nivå.

Bollerup är en plats att växa på. Där vi hjälper dig att odla din framgång. Men det är också en plats där du träffar vänner för livet. Att välja utbildning handlar om att välja din framtid. Men det handlar lika mycket om din gymnasietid. Det är tre år då du inte bara ska utbilda dig och utvecklas som människa, du ska trivas och ha roligt under tiden.

En av de saker som skiljer oss från liknande skolor är att Bollerup inte är ett skoljordbruk. Vi är ett jordbruk som har en skola. Bollerups Lantbruksinstitut och Naturbruksgymnasium har anor från slutet av 1800-talet och drivs idag som en stiftelse, där allt överskott går tillbaka till skolan och eleverna.

Vårt lantbruk omfattar en välskött areal om 720 hektar med mjölk- och köttdjursbesättning samt grisbesättning. Här finns landets största anläggning för både häst- och lantbruksutbildning men även ett aktivt stuteri.

Läs hela skolans presentation

Nationella program

Naturbruksprogrammet

Hästhållning

  • Särskild variant: Den unga hästens utveckling
  • Riksrekryterande
  • Profil: Den unga hästens utveckling

Naturbruksprogrammet

Hästhållning

  • Profil: Hållbarhet och företagande
  • Profil: Hästhållning med naturvetenskapliga kurser

Naturbruksprogrammet

Lantbruk

  • Profil: Hållbarhet och företagande
  • Profil: Lantbruk
  • Profil: Lantbruk med naturvetenskapliga kurser