Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Borgmästarskolan

Helsingborg
Kommunal skola
20 elever

Borgmästarskolan är en del av anpassad skola i Helsingborgs stad. Skolan erbjuder anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola, individuellt program. Skolan är till för dig med autismspektratillstånd och intellektuell funktionsnedsättning.

Borgmästarskolan vänder sig till dig som är i behov av en lugn, strukturerad miljö som arbetar utifrån en tydliggörande pedagogik. Du trivs bäst i små grupper och är i behov av stort vuxenstöd.

Hos oss utvecklar eleverna kompetenser för det vuxna livet. Det livslånga lärandet innebär att vi ser eleven hela vägen från den anpassade grundskolan – fritids/tillsyn – den anpassade gymnasieskolan – det vuxna livet. Syftet med undervisningen på vår skola är att varje elev utifrån sina förutsättningar och tidigare erfarenheter ska få möjlighet att upptäcka och utforska omvärlden. Undervisningen inom de olika ämnesområdena syftar till att stärka elevernas självkänsla och öka tilltron till den egna förmågan.

Läs hela skolans presentation

Anpassad gymnasieskola - Individuella program

Individuellt program