Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Campeon Frigymnasium

Helsingborg
Fristående skola
210 elever

Campeon erbjuder ett högskoleinriktat samhällsvetenskapsprogram med tydlig kommunikationsprofil. I ljusa och fräscha lokaler i centrala Helsingborg möter du en lustfylld och stimulerande undervisning. Vi har höga målsättningar med dina studier och ett stort kunskapsfokus. Därför är vi framgångsrika.

På Campeon präglas skoldagen av engagerade elever och kompetenta lärare. God arbetsro och lärande av hög kvalitet, är för oss självklara grunder i verksamheten. Till Campeon söker elever med höga målsättningar och stor studievilja. Här utbildas du i det kommunikativa hantverket och tränar metodiskt förmågan att använda språket som ett verktyg för ditt tänkande och din kommunikation.

I båda våra inriktningar, beteende och media, utvecklar du en rad nya kompetenser och förmågor. Du lär dig se psykologiska och sociala sammanhang, du fördjupar dig i konsten att presentera och berätta med hjälp av olika medier och tekniker. Oavsett vilken inriktning du väljer, får du i olika kursmoment ta del av vår infärgning av juridik och kriminologi, samt möjlighet att under tredje året fördjupa dig inom ekonomi och entreprenörskap.

Campeon har ett årligt återkommande FN-rollspel, som sedan 2005 gett våra elever möjlighet att iklä sig rollen som ambassadörer för något av FN:s 193 medlemsländer. Eleverna debatterar och förhandlar – och utvecklar därigenom både sina kommunikativa färdigheter och sina kunskaper i internationell politik. Förståelsen för världen ökar och samband och sammanhang klarnar.

Läs hela skolans presentation

Nationella program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap

  • Profil: Ekonomi och UF
  • Profil: Juridik och kriminologi

Samhällsvetenskapsprogrammet

Medier information och kommunikation

  • Profil: Ekonomi och UF
  • Profil: Juridik och kriminologi