Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Ekbackeskolan

Osby
Kommunal skola
430 elever

Ekbackeskolan erbjuder högkvalitativa utbildningar i en modern och trivsam studiemiljö. Vi kallar oss den individuella skolan därför att vi anstränger oss för att åstadkomma lösningar som passar dig som enskild elev.

Ekbackeskolan är en skola med gamla anor och moderna metoder. Vi värnar om att varje elev ska känna trygghet, delaktighet, motivation, valfrihet och glädje.

Blockläsning – Vi är unika på Ekbackeskolan med vår blockläsning. Det innebär att du som elev koncentrerar dig på att läsa några ämnen åt gången. Alla ämnen läses i block, ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Någon dag kan du ha tre block, men vanligast är två block. Detta ger dig möjlighet att lägga upp dina studier under mindre stress tillsammans med din lärare och du får möjlighet till egen planering, återkoppling från lärare samt egen reflektion. På onsdagen har du oftast inte undervisning. Onsdagar är en skoldag och ibland lägger vi ut lektioner som inte ryms under de andra dagarna. Har du inget block under någon onsdag, kan du planera denna dag genom att studera på egen hand eller få hjälp i dina pågående kurser eftersom alla lärare finns på plats för att hjälpa dig. Onsdagen kan också användas till studiebesök och andra aktiviteter som måste ligga på onsdagar.

Läs hela skolans presentation

Nationella program

Ekonomiprogrammet

Ekonomi

 • Idrottsutbildning

Ekonomiprogrammet

Juridik

 • Idrottsutbildning

Försäljnings- och serviceprogrammet

 • Idrottsutbildning

Industritekniska programmet

Svetsteknik

 • Idrottsutbildning

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

 • Idrottsutbildning

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap

 • Idrottsutbildning

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskap

 • Idrottsutbildning

Teknikprogrammet

Informations- och medieteknik

 • Idrottsutbildning

Teknikprogrammet

Teknikvetenskap

 • Idrottsutbildning

Introduktionsprogram

Individuellt alternativ

Programinriktat val mot Försäljnings- och serviceprogrammet

Programinriktat val mot Industritekniska programmet

Svetsteknik

Språkintroduktion

Yrkesintroduktion mot Försäljnings- och serviceprogrammet

Yrkesintroduktion mot Industritekniska programmet

Svetsteknik

Anpassad gymnasieskola - Nationella program

Programmet för administration, handel och varuhantering

 • Profil: Yrkesskolan

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

 • Profil: Yrkesskolan

Programmet för fordonsvård och godshantering

 • Profil: Yrkesskolan

Anpassad gymnasieskola - Individuella program

Individuellt program