Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Gymnasieskolan Gripen

Malmö
Fristående skola
180 elever

Välkommen till en skola som förenar klassisk pedagogik med en modern elevsyn, allt med fokus på kunskap och bildning. Vi tror på en undervisning där fakta och sammanhang är kärnan. På Gripen kommer kunskap alltid före förmågor. Vi menar att ett fördjupat lärande stöds av en stark kunskapsgrund.

Gripen grundades redan 2003. Skolan har sedan dess vuxit, och vi har nu byggt en helt ny skola i Västra Hamnen i Malmö: Gymnasieskolan Gripen. En starkare och större skola där bildning har ett egenvärde och där det skrivna ordet är ett nav i all undervisning. En skola som vilar tryggt på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, där kunskaper och värden utvecklas och vikten av flit och gott uppförande uppmuntras.

Våra nybyggda, moderna och ljusa skollokaler är specialdesignade för att skapa en inspirerande och säker miljö med fokus på lärande. Här hittar du allt från traditionella klassrum och föreläsningssalar, till specialanpassade rum för fokuserat arbete och elevhälsa. Vi har också resurser som en debattstudio och ett skolbibliotek som stöder vår pedagogiska vision.

Gymnasieskolan Gripen är en bildningsinstitution och en arena för fritt tänkande och debatt. Vi vill bidra till ett demokratiskt och jämlikt samhälle där fria och självständigt tänkande medborgare har makt att forma sina liv och samhällsutvecklingen.

Här skapas vidgade och nya perspektiv. Här skapas din framtid.

Läs hela skolans presentation

Nationella program

Ekonomiprogrammet

Ekonomi

Ekonomiprogrammet

Juridik

Estetiska programmet

Estetik och media

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet

Medier information och kommunikation

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskap

Introduktionsprogram

Programinriktat val mot Ekonomiprogrammet

  • Profil: Enskilda platser

Programinriktat val mot Estetiska programmet

Estetik och media

  • Profil: Enskilda platser

Programinriktat val mot Samhällsvetenskapsprogrammet

  • Profil: Enskilda platser