Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Gymnasieskolan Knut Hahn

Ronneby
Kommunal skola
900 elever

Vägen till din framtid ska vara den bästa möjliga – Vi gör det tillsammans! Gymnasieskolan Knut Hahn erbjuder en stimulerande anda och miljö där både elever och personal känner glädje, utveckling och tillfredsställelse. Vi är en skola med både bredd och spetskompetens – Välkommen till oss!

Gymnasieskolan Knut Hahn erbjuder 11 intressanta program. Vi har 6 yrkesprogram, 5 högskoleförberedande program samt introduktionsprogram. Vi utformar våra program och kurser utifrån arbetsmarknadens behov så att du som elev ska få kunskaper som är relevanta och aktuella, oavsett vilka mål du har i sikte. Praktik, lärlingsutbildningar och Ung Företagsamhet är några exempel på hur du som elev kan samarbeta med företag och framtida arbetsgivare.

Vi vill ge dig de bästa förutsättningarna och att du ska trivas hos oss. Här är några av fördelarna med Gymnasieskolan Knut Hahn:

– Tillsammans skapar vi en lugn skolmiljö med goda möjligheter att växa och utvecklas i sina studier.

– Elevhälsa är viktigt för oss, vi har ett elevhälsoteam som arbetar både förebyggande och uppsökande.

– Utöva din idrott under skoltid med Lokal idrottsutövning (LIU).

– Vi erbjuder musik i kombination med dina studier på samtliga program.

– Använd vårt digitala verktyg för att hitta rätt gymnasieprogram för dig – Valguiden!

Läs hela skolans presentation

Nationella program

Barn- och fritidsprogrammet

Fritid och hälsa

 • Idrottsutbildning
 • Profil: Musikprofil

Barn- och fritidsprogrammet

Pedagogiskt och socialt arbete

 • Idrottsutbildning
 • Profil: Musikprofil

Bygg- och anläggningsprogrammet

Husbyggnad

 • Idrottsutbildning
 • Profil: Musikprofil

Bygg- och anläggningsprogrammet

Måleri

 • Idrottsutbildning
 • Profil: Musikprofil

Ekonomiprogrammet

Ekonomi

 • Idrottsutbildning
 • Profil: Musikprofil

Ekonomiprogrammet

Juridik

 • Idrottsutbildning
 • Profil: Musikprofil

El- och energiprogrammet

Elteknik

 • Idrottsutbildning
 • Profil: Musikprofil

Estetiska programmet

Bild- och formgivning

 • Idrottsutbildning
 • Profil: Musikprofil

Estetiska programmet

Musik

 • Idrottsutbildning

Försäljnings- och serviceprogrammet

 • Idrottsutbildning
 • Profil: Musikprofil

Industritekniska programmet

Driftsäkerhet och underhåll

 • Idrottsutbildning
 • Profil: Musikprofil

Industritekniska programmet

Produkt och maskinteknik

 • Idrottsutbildning
 • Profil: Musikprofil

Industritekniska programmet

Svetsteknik

 • Idrottsutbildning
 • Profil: Musikprofil

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

 • Särskild variant: NAMUSVE
 • Idrottsutbildning

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

 • Idrottsutbildning
 • Profil: Musikprofil

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap och samhälle

 • Idrottsutbildning
 • Profil: Musikprofil

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap

 • Idrottsutbildning
 • Profil: Musikprofil

Samhällsvetenskapsprogrammet

Medier information och kommunikation

 • Idrottsutbildning
 • Profil: Musikprofil

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskap

 • Idrottsutbildning
 • Profil: Musikprofil

Teknikprogrammet

Design och produktutveckling

 • Idrottsutbildning
 • Profil: Musikprofil

Teknikprogrammet

Informations- och medieteknik

 • Idrottsutbildning
 • Profil: Musikprofil

Teknikprogrammet

Produktionsteknik

 • Idrottsutbildning
 • Profil: Musikprofil

Riksrekryterande program

Flygteknikutbildningen

Flygplan

 • Riksrekryterande

Flygteknikutbildningen

Helikopter

 • Riksrekryterande

Introduktionsprogram

Individuellt alternativ

Programinriktat val mot Barn- och fritidsprogrammet

Programinriktat val mot Bygg- och anläggningsprogrammet

Programinriktat val mot Ekonomiprogrammet

Programinriktat val mot El- och energiprogrammet

Programinriktat val mot Estetiska programmet

Bild och formgivning

Programinriktat val mot Estetiska programmet

Musik

Programinriktat val mot Försäljnings- och serviceprogrammet

Programinriktat val mot Industritekniska programmet

Programinriktat val mot Naturvetenskapsprogrammet

Programinriktat val mot Samhällsvetenskapsprogrammet

Programinriktat val mot Teknikprogrammet

Språkintroduktion

Yrkesintroduktion