Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Gymnasieutbildning i Staffanstorp

Staffanstorp
Kommunal skola
30 elever

Vänder sig till elever som är osäkra på sitt framtida yrkesval och som inte har betyg eller förutsättningar att komma in på eller klara av ett nationellt program.

Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till gymnasiets nationella program. Benämningen introduktionsprogram ger signaler om att utbildningen inom dessa program syftar till förberedelse eller introduktion till gymnasial utbildning, förberedelse för arbetsmarknaden eller annan utbildning. Kometskolan erbjuder två utbildningar: individuellt alternativ och språkintroduktion.

Läs hela skolans presentation

Introduktionsprogram

Individuellt alternativ

Språkintroduktion