Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Gymnasieutbildningen i Höör

Höör
Kommunal skola
20 elever

Gymnasieskolan i Höör, även kallad Höörs Lärcentrum, är belägen i centrala Höör med bekvämt avstånd till tåg- och bussförbindelser. Vi är en liten skola med stor gemenskap där vi arbetar tillsammans för att stödja dig att hitta din väg vidare i livet.

Introduktionsprogrammen på Höörs Lärcentrum är i första hand till för dig som saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program. Utbildningen utformas efter dina behov och förutsättningar och du gör en studieplan tillsammans med din mentor i samband med inskrivningen. Under den tid du går i skolan hos oss görs regelbundna uppföljningar där vi stämmer av att du följer din studieplan.

Målet är att du ska kunna gå vidare till ett nationellt program, annat introduktionsprogram eller förbereda dig för arbetslivet. Med stöd av dina lärare, mentor, speciallärare, studie- och yrkesvägledare och skolkurator så ger vi dig möjlighet att utvecklas enligt dina mål och förutsättningar.

Prata med en studie- och yrkesvägledare om dina framtidsplaner och hur du bör förbereda dig inför ditt gymnasieval.

Läs hela skolans presentation

Introduktionsprogram

Individuellt alternativ

Språkintroduktion