Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Impius Gymnasium

Helsingborg
Fristående skola
160 elever

Impius gymnasium grundades 2002 och är en fristående resursskola för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Impius gymnasium erbjuder gymnasieutbildning i kombination med färdighetsträning. Skolan är förhållandevis liten med små hemklassrum och klasser om 6–9 elever.

Lärande kräver två viktiga förmågor. Lärande kräver medveten och handledd övning samt färdigheter att uthålligt fokusera på uppgiften. Lärmiljön i våra skolor och lärarnas bemötande understödjer på ett mycket medvetet sätt lärandets nyckelförmågor. Läraren är den enskilt viktigaste faktorn för hur eleven lyckas i skolan. Lärarens kunskap om hur neuropsykiatriska funktionsvariationer kan ta sig olika uttryck i klassrum är en väldigt viktig framgångsfaktor på våra skolor. I kombination med ett förhållningssätt som präglas av uppmuntran så kan vi skapa hopp där elever tidigare saknat hopp. Vi finns med eleverna under hela skoldagen, lektioner som raster. Tillsammans tränar vi på sociala färdigheter.

Ett gott bemötande lägger grunden för goda relationer. Ofta är relationen avgörande för att det ska vara möjligt att som lärare och elev kunna problemlösa tillsammans. Ross Greenes idéer om att sortera in olika typer av problem i olika korgar för att hantera saker i stunden och för att sedan försöka problemlösa på ett annat sätt i framtiden har stor betydelse för vårt sätt att prioritera i vårt arbete.

Läs hela skolans presentation

Nationella program

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Kök och servering

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap

VVS- och fastighetsprogrammet

Fastighet

Introduktionsprogram

Individuellt alternativ

Yrkesintroduktion mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Yrkesintroduktion mot VVS- och fastighetsprogrammet

Fastighet