Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Jacobsskolan

Hässleholm
Kommunal skola
500 elever

Jacobsskolan har sju yrkesprogram och fyra introduktionsprogram. Utbildningarna ger dig goda möjligheter att få ett arbete efter tre år men även en förberedelse för vidare studier. Skolan har ett nära samarbete med de branscher vi utbildar mot.

Jacobsskolan erbjuder dig välutbildade och engagerade lärare, skolledare, specialpedagoger, kuratorer, studie- och yrkesvägledare, bibliotekarier och skolsköterskor. Skolan har till stor del nyrenoverade lokaler och har egen idrottshall, matsal och bibliotek.

En del av utbildningen på yrkesprogram görs på en arbetsplats, så kallad APL. Skolan har nära samarbete med utbildningarnas respektive branscher och målet är att alla elever ska avsluta sin utbildning med en yrkesexamen och vara anställningsbara. Från hösten 2023 innehåller alla yrkesprogram de kurser som krävs för att få grundläggande högskolebehörighet.

Jacobsskolan arbetar aktivt för att skapa trygghet för våra elever. Detta gör vi bland annat genom valfria slumpmässiga drogtester samt värdegrundsarbete där allas lika värde står i fokus. Vi arbetar även för att alla ska ha och få ett bra bemötande för att behålla vår trevliga atmosfär.

Våra elever har en egen digital enhet som Chromebook eller PC beroende på utbildning.

Skolan ligger på gångavstånd från tåg och busstationen i Hässleholm vilket gör att det går enkelt att pendla hit.

Läs hela skolans presentation

Nationella program

Barn- och fritidsprogrammet

Pedagogiskt och socialt arbete

Bygg- och anläggningsprogrammet

Husbyggnad

El- och energiprogrammet

Automation

El- och energiprogrammet

Elteknik

Fordons- och transportprogrammet

Lastbil och mobila maskiner

Fordons- och transportprogrammet

Personbil

Industritekniska programmet

Produkt och maskinteknik

Industritekniska programmet

Svetsteknik

STARTAR EJ

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Kök och servering

Vård- och omsorgsprogrammet

Introduktionsprogram

Individuellt alternativ

Programinriktat val mot Barn- och fritidsprogrammet

Programinriktat val mot Bygg- och anläggningsprogrammet

Programinriktat val mot Fordons- och transportprogrammet

Programinriktat val mot Industritekniska programmet

STARTAR EJ

Programinriktat val mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Programinriktat val mot Vård- och omsorgsprogrammet

Språkintroduktion

Yrkesintroduktion mot Fordons- och transportprogrammet