Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

JENSEN Gymnasium Kristianstad

Kristianstad
Fristående skola
120 elever

Välkommen till JENSEN gymnasium Kristianstad! Vi är en skola som arbetar med att träna dig för verkligheten. Ambition, disciplin, mod och omtanke är våra ledstjärnor som tydligt präglar allt du möter under dina skoldagar.

Studier i fokus med arbetsro och trygghet är grundläggande för att nå fina studieresultat. Det är självklarheter för oss och märks på elevernas fina studieresultat och den lugna miljön på skolan.

Flera gånger varje läsår utvärderar eleverna skolan och lärarnas arbete. Återkommande feedback är att eleverna lyfter sina engagerade lärare som det absolut bästa med skolan. Eleverna säger att lärarnas kompetens och engagemang gör att man vill lära sig mer. Lärarna har alltid dig och dina studier i fokus.

På JENSEN gymnasium har vi en tillåtande kultur där varje individ får vara sig själv. Vi arbetar aktivt för att skapa teamkänsla. Det bidrar till god studiero, trygghet och hög trivsel. På JENSEN gymnasium finns en god gemenskap mellan både eleverna och personalen.

Vår inställning är att du alltid kan nå högre resultat, “sikta mot stjärnorna”. Därför har vi flera arbetssätt som gör det möjligt för dig att nå dina målbetyg.

Läs hela skolans presentation

Nationella program

Ekonomiprogrammet

Ekonomi

Ekonomiprogrammet

Juridik

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap

  • Profil: Juridik och Kriminologi

Teknikprogrammet

Informations- och medieteknik

  • Profil: Civilingenjör