Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

JENSEN Gymnasium Lund

Lund
Fristående skola
270 elever

Välkommen till oss på JENSEN! Vi är en skola för dig med höga ambitioner i skolan och i livet. Vi tror på dig och dina drömmar, därför sätter vi ribban högt när vi förbereder dig för högre akademiska studier och framtida yrkesliv.

Studier i fokus – På JENSEN finns en stark studiekultur med studierna i fokus. Målet är att du som elev ska nå djupa ämneskunskaper i alla ämnen du läser. Med varierande undervisningsformer och vårt speciella JENSEN-schema tränas du för högre studier och ett framtida yrkesliv. Våra studenter uppskattar att de är rustade för livet efter gymnasiet.

Gymnasiet är en viktig tid som formar oss som personer. Vi lägger stor vikt vid att skapa teamade grupper som gemensamt tar ansvar för sin studiemiljö. Vi har många traditioner på våra skolor som bidrar till en härlig gemenskap och sammanhållning.

Inom JENSEN har vi höga förväntningar på både elever och lärare. Våra lärare vill ge lektioner med både tempo och utmaningar för alla elever. Att våra ambitiösa lärare trivs, stannar kvar och mår bra på jobbet ger eleverna en skola med högsta kvalitet.

Din hälsa, personliga utveckling och studieglädje är nyckeln till en framgångsrik och välfungerande skolgång. Om du mår bra, både fysiskt och psykiskt, blir du mer motiverad att prestera ditt bästa. Därför tar vi på oss att som skola ta mer ansvar på riktigt kring våra elevers hälsa på flera plan.

Läs hela skolans presentation

Nationella program

Ekonomiprogrammet

Ekonomi

  • Idrottsutbildning
  • Profil: Management

Ekonomiprogrammet

Juridik

  • Idrottsutbildning

Försäljnings- och serviceprogrammet

  • Idrottsutbildning

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap

  • Idrottsutbildning
  • Profil: Ledarskap / idrott
  • Profil: Kriminologi

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskap

  • Idrottsutbildning
  • Profil: Statsvetenskap