Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Karolinaskolan

Höör
Fristående skola
40 elever

Karolinaskolan är ett naturbruksgymnasium för ungdomar med NPF, som autism och ADHD. Vi vänder oss till de elever som inte kan få det stöd de önskar i hemkommunen och som är i behov av en helhetslösning måndag till fredag med fokus på såväl kunskapsutveckling som stöd i det sociala samspelet.

Karolinaskolan i Höör är ett naturbruksgymnasium inriktning trädgård med internat för ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sammanlagt har vi plats för 40 elever med 10 elever i varje klass. Utbildningen fördelas på fyra år och följer poängplanen för det nationella programmet. Om du inte är behörig till nationellt program erbjuder vi ett integrerat individuellt val eller yrkesintroduktion.

Efter skoltid tillbringar du din tid på internatet där du bor i eget rum, men tillsammans med din klass. Här får du en god erfarenhet av att bo tillsammans med andra men även att få ha din egentid i lugn och avskild miljö. Personal finns under hela dygnet för att handleda och hjälpa dig i vardagen samt för att förbereda dig för vuxenlivet med vardagssysslor såsom laga mat, städa och tvätta. Gemensamma aktiviteter anordnas som filmvisning, gym, bad, pingis, teater, temakvällar med mera. Vi har en egen fritidsgård där vi umgås tillsammans med spel och andra aktiviteter.

Läs hela skolans presentation

Nationella program

Naturbruksprogrammet

Trädgård

Introduktionsprogram

Programinriktat val mot Naturbruksprogrammet

Trädgård

Yrkesintroduktion mot Naturbruksprogrammet