Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Kävlinge Lärcentrum

Kävlinge
Kommunal skola
50 elever

Kävlinge Lärcentrum strävar efter att vara en öppen och välkomnande mötesplats för lärande. Vi arbetar utifrån kommunens gemensamma värdegrund – öppenhet, engagemang och utveckling.

Utbildningen på introduktionsprogrammen bedrivs främst genom undervisning på skolan. Undervisningen genomförs i mindre grupper baserat på varje elevs individuella behov och förutsättningar. Utbildningen främjar gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att agera i olika sociala situationer.

Vi arbetar på olika sätt för att främja hälsa och uppmuntrar samt stödjer eleverna i att formulera sina egna mål för utbildning och framtid. Utbildningen stödjer elevernas kunskapsutveckling och hjälper eleverna att hantera olika livssituationer.

I undervisningen ges eleverna möjlighet att både självständigt och i grupp förvärva och använda kunskaper. Teoretiska studier kombineras med aktiviteter såsom studiebesök, föreläsningar och workshops.

Vi börjar med att kartlägga varje elevs kunskaper och förutsättningar och att planera studierna. Eleverna får ett individuellt schema. För att öka motivationen och stödja kunskapsutvecklingen samarbetar olika kompetenser på Kävlinge Lärcentrum.

Kävlinge Lärcentrum är centralt beläget i Kävlinge och är lättillgängligt med närhet till tåg och bussförbindelser. På skolan erbjuds gymnasieskolans introduktionsprogram individuellt alternativ och språkintroduktion samt kommunal vuxenutbildning. Introduktionsprogrammen utgör en mindre verksamhet med hög vuxennärvaro.

Läs hela skolans presentation

Introduktionsprogram

Individuellt alternativ

Språkintroduktion