Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Mega Musik Gymnasieskola

Helsingborg
Fristående skola
140 elever

Mega Musik är ett fristående gymnasium i centrala Helsingborg som erbjuder ett nationellt musikestetiskt program med pop- och rockinriktning.

Vår utbildning ger en högskoleförberedande examen kombinerat med en bred musikalisk orientering, verklighetsförankrade baskunskaper och en god social grund.

Mega Musik är ett fristående gymnasium som erbjuder ett nationellt musikestetiskt program med pop- och rockinriktning. Vår utbildning ger en högskoleförberedande examen kombinerat med en bred musikalisk orientering, verklighetsförankrade baskunskaper och en god social grund. Skolan är belägen i centrala Helsingborg, mittemot Knutpunkten. Gymnasieskolan startade 2000 och vi har 48 platser/årskurs.

Vår utbildning utgår från det ämnesövergripande lärandet, där det teoretiska blandas med det praktiska, för att ge en helhetssyn på kunskap och en kreativ och positiv syn på det egna lärandet.

Vi har ett fullt utrustat musikhus med repetitionslokaler, inspelningsstudios, prodstationer, mysiga grupprum och en fast livescen. I vårt hus har vi en generös atmosfär, en hög acceptans för olikheter, en känsla av delaktighet och en stor portion humor. De vuxna på skolan arbetar varje dag aktivt för att skapa goda relationer och lyfta fram det positiva och glada. Trivseln på skolan är således väldigt stor. Elevernas åsikter om skolan mäts regelbundet, både av Helsingborgs kommun och Skolinspektionen.

Läs hela skolans presentation

Nationella program

Estetiska programmet

Musik

  • Profil: Pop och rock