Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Move & Walk anpassad gymnasieskola Malmö

Malmö
Fristående skola

Vi välkomnar elever med funktionsnedsättningar till en skola med målet att genom konduktiv pedagogik utveckla elever till att leva ett aktivare och självständigare liv som hela individer. Skolan har ett unikt upplägg där konduktiv pedagogik (KP) har integrerats med läroplan och kursplaner.

Den konduktiva pedagogiken har som mål att ge redskap så att varje individ, oavsett funktionsnedsättningens storlek, kan leva så självständigt som möjligt, klara vardagen, studier och fritid på bästa sätt utifrån de individuella förutsättningar som varje individ besitter. Vi arbetar dagligen med elevernas kommunikationsförmåga och utreder olika möjligheter för dem att lära sig att uttrycka sig. Genom att bejaka elevens motivation och ge den enskilde eleven den tid som han eller hon behöver uppnår vi en optimal inlärningssituation. Vår verksamhet genomsyras av kvalitet, utveckling och glädje under hela dagen samt en god arbetsmiljö både för elever och personal.

Eleverna studerar utifrån sina egna förutsättningar och mål enligt anpassade gymnasieskolans läroplan och kursplaner. Tillsammans skapas den individuella utvecklingsplanen med utgångspunkt från varje elevs individuella behov. Den garanterade undervisningstiden är 3 600 timmar, fördelade på fyra år.

Vår anpassade gymnasieskola följer den svenska läroplanen och erbjuder individuella programmet för elever som behöver en utbildning anpassad efter egna förutsättningar.

Läs hela skolans presentation

Anpassad gymnasieskola - Individuella program

Individuellt program