Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Nils Fredriksson Utbildning

Svedala
Kommunal skola
200 elever

Välkommen till Nils Fredriksson Utbildning – gymnasieskolan i Svedala. På NFU läser du våra nationella program i moderna lokaler och med modern pedagogik.

På NFU strävar vi efter att du ska nå så långt som möjligt i dina studier – och lite till. Vi tror att höga förväntningar, personlig utveckling och god pedagogik i en lugn och trygg studiemiljö är de bästa förutsättningarna för att lyckas med studierna. Vid NFU värdesätter vi elevinflytande över utbildningen och våra lärares dörrar står alltid öppna.

Alla program har stark anknytning till arbetslivet och eftergymnasiala studier. Oavsett om du väljer högskoleförberedande program eller yrkesprogram, så får du möjlighet till internationella utbyten, fördjupade studier och valfrihet. Välkommen till Nils Fredriksson Utbildning.

NFU är en trygg och lugn skola – avgörande för goda studieresultat. Vi arbetar mycket hårt för att eleverna skall känna trygghet, glädje och stolthet för sin skola.

Som elev vid NFU får du inflytande och möjlighet till delaktighet i dina studier och din studiemiljö. Elevrådet och inflytanderådet har regelbundna träffar med skolledningen och personalen.
Vid NFU råder en särskild gemenskap, som präglas av tillit, ömsesidig respekt, elevaktiviteter och kamratskap. Vi kallar det collegeanda!

Läs hela skolans presentation

Nationella program

Barn- och fritidsprogrammet

Pedagogiskt och socialt arbete

Försäljnings- och serviceprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap

Teknikprogrammet

Informations- och medieteknik

Introduktionsprogram

Individuellt alternativ

Programinriktat val mot Barn- och fritidsprogrammet

Programinriktat val mot Försäljnings- och serviceprogrammet

Programinriktat val mot Samhällsvetenskapsprogrammet

Språkintroduktion