Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Norrängsskolan

Hässleholm
Kommunal skola
120 elever

Norrängsskolan består av två skolformer, anpassad gymnasieskola (nationella program och individuella programmet) samt gymnasieskolans introduktionsprogram.

Norrängsskolan erbjuder en skolgång som är resurs-, erfarenhets- och kunskapsrik. Norrängsskolans nationella och individuella program är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning. De nationella programmen är yrkesprogram som ger dig kunskaper och erfarenheter i respektive bransch, vilket sker både i skolan och i samarbete med arbetsplatser.

Det individuella programmet ger dig kunskaper inom 6 olika ämnesområden. Vi strävar efter att ge dig en grund för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid. Introduktionsprogrammet är till för dig som har en neuropsykiatrisk problematik, inlärningssvårigheter eller annan problematik och som inte är behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan. Programmet utformas utifrån dina förutsättningar och behov.

Norrängsskolan har en tradition att anordna lägerskolor där delar av undervisningen flyttar till andra miljöer; storstad, fjäll och närmiljö. Samtliga elever erbjuds att delta. Under ditt sista år sker en planering för fortsatt arbete eller studier i samförstånd med elever, vårdnadshavare och elevhälsan. Du kan t.ex gå vidare till folkhögskola, sysselsättning inom LSS eller arbete med eller utan stöd.

Läs hela skolans presentation

Introduktionsprogram

Individuellt alternativ

Anpassad gymnasieskola - Nationella program

Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för fordonsvård och godshantering

Programmet för hantverk och produktion

Programmet för hotell, restaurang och bageri

Programmet för skog, mark och djur

Anpassad gymnasieskola - Individuella program

Individuellt program