Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Öresundsgymnasiet (Resursskolan)

Landskrona
Kommunal skola
12 elever

Välkommen till resursskolan som är belägen på Öresundsgymnasiet. Om du är intresserad av det ordinarie gymnasiet hittar du det under namnet "Öresundsgymnasiet Landskrona" istället.

Resursskolan på Öresundsgymnasiet är en separat del av skolan för de elever som har en autismspektrumdiagnos och som ännu inte är behörig till gymnasiet.

Resursskolan erbjuder: Lokaler i egen del av skolan, hemklassrum där eleverna får en egen fast plats. Små undervisningsgrupper och individanpassade scheman där hänsyn tas till varje elevs behov och förutsättningar. Stöttning i socialt krävande sammanhang såsom raster och lunch.

Pedagoger, speciallärare och mentor har gedigen erfarenhet av att arbeta med elever med autism. Resursskolan är begränsad till 12 platser.

Resursskolan på Öresundsgymnasiet har inget öppet hus utan erbjuder besök året runt efter att man bokat en tid med samordnare och mentor Annica Bokenstrand.

Om du är intresserad av det ordinarie gymnasiet går du till "Öresundsgymnasiet Landskrona" här på skanegy.se istället.

Läs hela skolans presentation

Introduktionsprogram

Individuellt alternativ

  • Profil: Resurs