Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Öresundsgymnasiet

Landskrona
Kommunal skola
12 elever

Öresundsgymnasiet har en resursskola som finns för dig som har en autismspektrumdiagnos och som ännu inte är behörig till gymnasiet.

Resursskolan erbjuder: Lokaler i egen del av skolan, hemklassrum där eleverna får en egen fast plats. Små undervisningsgrupper och individanpassade scheman där hänsyn tas till varje elevs behov och förutsättningar. Stöttning i socialt krävande sammanhang såsom raster och lunch.

Pedagoger, speciallärare och mentor har gedigen erfarenhet av att arbeta med elever med autism. Resursskolan är begränsad till 12 platser.

Resursskolan på Öresundsgymnasiet har inget öppet hus utan erbjuder besök året runt efter att man bokat en tid med samordnare och mentor Annica Bokenstrand.

Läs mer

Introduktionsprogram

Individuellt alternativ