Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

ProCivitas Privata gymnasium (Helsingborg)

Helsingborg
Fristående skola
750 elever

På ProCivitas ställer vi höga krav på våra elever och vår verksamhet. Våra lärare är experter på att möta och utmana studiemotiverade elever så att de når sin fulla potential. Hos oss präglas kulturen av engagemang, gemenskap och entreprenörskap.

ProCivitas ambition är att ge dig den bästa gymnasieutbildningen du kan få i Sverige. Denna högt ställda målsättning delar både elever och personal. För oss är det viktigt att ProCivitas är din skola, där du ska trivas och utvecklas under tre år. Det är vi tillsammans som skapar den skola vi vill ha och i denna strävan är allas insatser lika viktiga.

ProCivitas Privata Gymnasium i Helsingborg erbjuder dig en utbildning där du får studera tillsammans med studiemotiverade elever. Engagerade lärare, drivna elever och inte minst ett klimat där du uppmuntras att studera har genom åren bidragit till att skolan har genererat toppresultat. Det är också glädjande att se de resultat som eleverna når i sina eftergymnasiala studier.

ProCivitas har en stark koppling till det lokala näringslivet. Ett stort antal gästföreläsningar och en egen mentor från näringslivet till varje elev syftar till att skapa drivkraft hos våra elever. Att vi arbetar i team och tillsammans med näringslivet är en del av ProCivitas framgångsrecept.

ProCivitas erbjuder dig som elev hög kvalitet i allt som rör skolan och känner du att skolan är viktig för dig
– ta chansen och sök till ProCivitas Privata Gymnasium.

Läs hela skolans presentation

Nationella program

Ekonomiprogrammet

Ekonomi

Ekonomiprogrammet

Juridik

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap och samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap

  • Profil: Internationell profil

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskap

  • Profil: Internationell profil