Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Rönnbäcksskolans anpassade gymnasieskola

Helsingborg
Kommunal skola
25 elever

Rönnbäcksskolan erbjuder anpassad grundskola med ämnesområden samt anpassade gymnasieskolans individuella program. Vi har samma nationella läroplaner som grundskolan, gymnasieskolan och fritidshemmet men med egna kursplaner.

Skolan har en anpassad miljö för dig som behöver en strukturerad och tydliggörande pedagogik. Vi erbjuder en lugn miljö med små grupper och stort vuxenstöd.

Hos oss utvecklar eleverna kompetenser för det vuxna livet. Det livslånga lärandet innebär att vi ser eleven hela vägen från anpassad grundskola – fritids/tillsyn – anpassad gymnasieskola – vidare till det vuxna livet. Syftet med undervisningen på vår skola är att varje elev utifrån sina förutsättningar och tidigare erfarenheter ska få möjlighet att upptäcka och utforska omvärlden. Undervisningen inom de olika ämnesområdena syftar till att stärka elevernas självkänsla och öka tilltron till den egna förmågan.

Läs hela skolans presentation

Anpassad gymnasieskola - Individuella program

Individuellt program