Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

S:t Petri skola

Malmö
Kommunal skola
850 elever

Vi vill hjälpa dig att ta makten över ditt eget lärande så att du efter studenten är redo för livet och för fortsatta studier på högskola och universitet, här i Sverige eller utomlands.

Våra duktiga lärare finns där för att inspirera dig och för att stötta dig att nå goda resultat.

S:t Petri skola finns i en gammal vacker byggnad med mycket nytt liv, mitt i Malmö.

Alla Malmös gymnasieelever i årskurs 2 deltar i en stor och anonym undersökning. Resultatet visar att S:t Petri skolas elever trivs mycket bra och de känner sig trygga. Eleverna uppger även att de är väldigt nöjda med sin skola. De säger också att de vet vad som krävs för att lyckas och att de uppskattar ordningen, delaktigheten och inflytandet på sin skola.

På S:t Petri skola finns elever som vill och vågar vilket gör att personalen kan inspirera och inspireras. Vi har ambitionen att endast anställa behöriga lärare och dessa duktiga pedagoger stöttar dig för att du ska ha med dig de kunskaper du behöver för högre studier. En stor andel av våra elever läser sedan vidare vid universitet och högskolor över hela världen.

På S:t Petri skola finns det flera lektorer och skolan samarbetar med universitet och högskolor, vilket gör att föreläsningar av forskare är ett inslag för skolans elever.

På S:t Petri skola är ledorden Glädje – Omtanke – Kunskap. Det finns ett tydligt samband mellan hur elever trivs och hur de presterar och därför arbetar vi för att visa att varje elev är betydelsefull och att din åsikt är viktig för oss. Du ska bli sedd och hörd. Skolans personal arbetar tillsammans med en aktiv elevkår och med skolans elevskyddsombud för att skapa en skola som känns både trygg och intressant. På S:t Petri skola kan du välja mellan naturvetenskapsprogrammet och två spännande inriktningar av samhällsprogrammet.

Vi är också en skola med ett brett internationellt perspektiv och samverkar med skolor och organisationer i flera länder. På S:t Petri skola ges du möjlighet att uppleva mycket.

Läs hela skolans presentation

Nationella program

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskap