Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Valdemarsro gymnasium

Malmö
Kommunal skola
210 elever

Valdemarsro gymnasium är en anpassad gymnasieskola. Vi vill vara en förebild när det gäller tillgänglig lärmiljö och att skapa förutsättningar för lärande och utveckling för alla våra elever.

Välkommen till Valdemarsro gymnasium – inte för vem som helst.

Valdemarsro gymnasium är en anpassad gymnasieskola. Vår ambition är att varje dag möta våra ungdomar där de är just nu och utifrån deras förutsättningar och behov ge dem möjlighet att utvecklas och förberedas för ett aktivt vuxenliv.

Vi erbjuder utbildningar för elever på anpassad gymnasieskolas nationella och individuella program. Dessutom erbjuder vi korttidstillsyn enligt LSS för de ungdomar som har beslut om denna insats.

Vi har en skolverksamhet med runt 210 elever där cirka hälften går på individuellt program och den andra hälften på något av de fyra nationella programmen. Eleverna har tillgång till elevhälsans samtliga kompetenser samt andra stödfunktioner.

Vi har rymliga lokaler med goda möjligheter att skapa anpassningar. Skolan ligger i utkanten av Malmö, nära Bulltofta friluftsområde, med bussförbindelse från centrum.

Läs hela skolans presentation

Anpassad gymnasieskola - Nationella program

Programmet för estetiska verksamheter

  • Profil: Anpassad gymnasieskola

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

  • Profil: Anpassad gymnasieskola

Programmet för hälsa, vård och omsorg

  • Profil: Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola - Individuella program

Individuellt program

  • Profil: Anpassad gymnasieskola