Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Yrkesgymnasiet Malmö

Malmö
Fristående skola
300 elever

Elevens resa på Yrkesgymnasiet är början på en fantastisk resa i livet!

Vi är övertygade om att ett praktiskt yrke lär man sig bäst på en riktig arbetsplats tillsammans med erfarna handledare och professionella yrkeslärare. Vi utvecklar elevernas yrkesförmågor genom att mer än halva utbildningstiden är förlagd till ett företag eller en verksamhet.

PERSONLIGT ENGAGEMANG

För att eleven ska lyckas krävs vårt, företagens och elevens personliga engagemang. Eleven förbereds med strategier, med självförtroende och med de verktyg som behövs för att de ska lyckas bli framtidens kompetenta medarbetare, samt att bedriva sina studier på APL.

LOKALT ENGAGEMANG

Yrkesgymnasiet är det självklara valet inte bara för våra elever utan även för våra samarbetspartners, företagare och verksamheter. Genom att eleverna tillsammans med oss skapar dessa samarbeten får de också meningsfullhet i sina studier då merparten av dessa ligger på APL.

GLOBALT ENGAGEMANG

Att dela med sig av och uppnå kunskap som inte är bundna till enbart lokala eller nationella arenor berikar eleverna, oss och våra företagares/verksamheters kunskapsutveckling ur ekonomiska, politiska och kulturella aspekter. Det är viktigt för oss att eleverna blir ansvarsfulla världsmedborgare.

Läs hela skolans presentation

Nationella program

Barn- och fritidsprogrammet

Pedagogiskt och socialt arbete

 • Lärlingsutbildning

Bygg- och anläggningsprogrammet

Husbyggnad

 • Lärlingsutbildning

Bygg- och anläggningsprogrammet

Måleri

 • Lärlingsutbildning

El- och energiprogrammet

Elteknik

 • Lärlingsutbildning

Fordons- och transportprogrammet

Personbil

 • Lärlingsutbildning

Försäljnings- och serviceprogrammet

 • Lärlingsutbildning

VVS- och fastighetsprogrammet

VVS

 • Lärlingsutbildning

VVS- och fastighetsprogrammet

Ventilation

 • Lärlingsutbildning

Vård- och omsorgsprogrammet

 • Lärlingsutbildning

Introduktionsprogram

Programinriktat val mot Barn- och fritidsprogrammet

 • Lärlingsutbildning

Programinriktat val mot Bygg- och anläggningsprogrammet

 • Lärlingsutbildning
 • Profil: Måleri

Programinriktat val mot Bygg- och anläggningsprogrammet

 • Lärlingsutbildning
 • Profil: Husbyggnad

Programinriktat val mot Fordons- och transportprogrammet

 • Lärlingsutbildning
 • Profil: Personbil

Programinriktat val mot Försäljnings- och serviceprogrammet

 • Lärlingsutbildning
 • Profil: Handel och service

Programinriktat val mot Vård- och omsorgsprogrammet

 • Lärlingsutbildning