Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Fria Läroverken i Ystad

Ystad
Fristående skola
140 elever

Med utgångspunkt i forskning har vi skapat ett koncept där höga förväntningar, ordning och reda och en lösningsorienterad kultur skapar förutsättningar för goda studieresultat. Ett koncept där pulshöjande träning är en naturlig del av schemat. Välkommen till Fria Läroverken i Ystad.

På Fria Läroverken i Ystad har vi cirka 140 elever fördelade på sex olika program. Vi erbjuder träningstillvalet fys- och hälsa och samarbetar med Nordic Wellness.

För att du ska lära dig så mycket som möjligt och nå bästa möjliga resultat, arbetar vi med lärarledd undervisning, tydliga instruktioner och kontinuerlig feedback. På Fria Läroverken i Ystad har vi höga förväntningar på dig och du kan ha höga förväntningar på oss. Med tydliga förhållningsregler skapar vi gemensamt arbetsro och en trygg skola. En lugn skolmiljö ger våra lärare utrymme att ägna sig åt undervisning och att utmana eleverna att fördjupa sina tankar och resonemang.

Din träning – Fysisk aktivitet och träning gör din hjärna mer kreativ, fokuserad och anpassningsbar. När du får in regelbunden träning i din vardag förbättrar du både ditt välmående, din hälsa och din inlärningsförmåga. På Fria Läroverken i Ystad går det både elitidrottare och de som aldrig har hållit på med träning. Vår ambition är att du ska kunna hitta en träningsform som passar dig.

Läs hela skolans presentation

Nationella program

Barn- och fritidsprogrammet

Fritid och hälsa

Ekonomiprogrammet

Ekonomi

El- och energiprogrammet

Dator och kommunikationsteknik

Försäljnings- och serviceprogrammet

Hantverksprogrammet

Florist

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Bageri och konditori

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap

Introduktionsprogram

Programinriktat val mot Försäljnings- och serviceprogrammet

Programinriktat val mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet