Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker i bokhylla

Behörighet

Senast uppdaterad: 15 sep 2022

För att kunna bli erbjuden en plats på ett gymnasieprogram måste du vara behörig till programmet. Det betyder att du behöver uppfylla vissa krav för att vara med och konkurrera om en plats. Kraven ser olika ut för olika program. Hur ser behörighetskraven ut för programmen du är intresserad av?

Du kan söka till gymnasiet från och med det år du går klart årskurs 9 i grundskolan och senast det år du fyller 19 år. Om du redan har en gymnasieexamen kan du inte söka igen. Du behöver även ha godkänt betyg i vissa ämnen.

BEHÖRIGHET: NATIONELLA PROGRAM

Det finns 18 nationella program, sex högskoleförberedande och tolv yrkesprogram. Behörighetskraven ser olika ut för de nationella programmen.

Du är behörig till ett yrkesprogram om du har godkänt betyg (minst E) i

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • och minst fem ämnen till.

Du är behörig till ett högskoleförberedande program om du har godkänt betyg (minst E) i

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • och i minst nio ämnen till (vissa program kräver att speciella ämnen ingår i de nio ämnena).

Till vissa högskoleförberedande program behöver du ha godkända betyg i speciella ämnen för att vara behörig att söka.

 • För naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet ska biologi, fysik och kemi ingå i de nio ämnena med godkänt betyg (minst E).
 • För ekonomiprogrammethumanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet ska geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i de nio ämnena med godkänt betyg (minst E).

Läs även om antagning i fri kvot

Vissa utbildningar kan ha särskilda krav och ibland tester. Kolla för säkerhets skull med den skola som erbjuder utbildningen du är intresserad av.

Läs om meritvärde och se meritvärden från tidigare antagningar

BEHÖRIGHET: INTRODUKTIONSPROGRAM

Om du inte är behörig till nationella program kan du söka till ett introduktionsprogram. Vilket introduktionsprogram du ska söka till beror bland annat på hur många ämnen du saknar betyg i och vilket nationellt program du vill komma in på sen.

För att vara behörig till programinriktat val (IMV) ska du:

 • sakna behörighet till ett visst nationellt program
 • ha godkänt betyg (minst E)i svenska eller svenska som andraspråk 
 • ha godkänt betyg (minst E)i engelska eller matematik och i minst fyra andra ämnen eller godkänt betyg i engelska och matematik och i minst tre andra ämnen.

Du är behörig att söka till yrkesintroduktion (IMY) och individuellt alternativ (IMA) om du inte är behörig att söka till yrkesprogram. Om du har gått i grundsärskolan kan du också söka yrkesintroduktion och individuellt alternativ.

Språkintroduktion (IMS) är för dig som nyligen har anlänt till Sverige, inte har de godkända betyg som krävs för att vara behörig till ett yrkesprogram och som behöver en utbildning som främst avser svenska språket för att kunna fortsätta dina studier.

BEHÖRIGHET: SÄRSKILDA VARIANTER OCH SPETSUTBILDNINGAR

Om du ska söka till en särskild variant eller en spetsutbildning är det viktigt att du kontrollerar om det finns några speciella krav för att vara behörig till just den utbildningen. Kontakta skolan som anordnar utbildningen för att ta reda på vilka krav som finns.

SAKNAR DU BETYG FRÅN SVENSK GRUNDSKOLA?

Om du inte har ett betyg från svensk grundskola kan du ansöka om att prövas i fri kvot. Läs mer om antagning i fri kvot

Har du frågor om behörighet?

Vill du veta mer om behörighet kan du fråga din syv eller chatta med syv här på Skånegy.

Nästa sida: Meritvärde

Läs även om

 • Hur funkar antagningen till olika program?

  Oftast är det meritvärdet avgör vem som blir antagen till en utbildning, men vissa utbildningar har särskilda regler. Ta reda på om utbildningarna du är intresserad av har några speciella krav.

 • Fri kvot och utländska betyg

  Om du har särskilda skäl kan du be om att din ansökan ska prövas för antagning i fri kvot. Till exempel på grund av medicinska skäl eller om du saknar betyg från svensk grundskola.

 • Dispens från krav på godkänt betyg i engelska

  Du måste ha godkänt betyg i engelska för att vara behörig till nationella program. I vissa fall går det dock att ansöka om ett undantag från det kravet.