Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker i bokhylla

Dispens från krav på betyg i engelska

Senast uppdaterad: 13 sep 2019

Du måste ha godkänt betyg i engelska för att vara behörig till nationella program. I vissa fall går det att ansöka om ett undantag från det kravet. Det kallas för att få dispens. Det sker dock bara i undantagsfall.

Vem kan ansöka om dispens?

Du kan ansöka om dispens från kravet på godkänt betyg i engelska om

  • du i övrigt är behörig till utbildningen du vill söka utifrån ditt slutbetyg från grundskolan,

  • du inte har haft möjlighet att delta i undervisningen i engelska under en stor del av din tid i grundskolan på grund av särskilda skäl
  • och ansvarig för utbildningen bedömer att du har möjlighet att klara av studierna på programmet du har sökt.

Så ansöker du om dispens

Du gör din ansökan om dispens från kravet på godkänt betyg i engelska tillsammans med din studie- och yrkesvägledare. Ni ska bifoga ett omdöme för ämnet engelska tillsammans med din ansökan.

Har du frågor?

Kontakta SYV på din skola.

Nästa sida: Hur funkar antagningen till olika program?

Läs även om

  • Behörighet

    För att kunna bli erbjuden en plats på en utbildning måste du vara behörig till programmet. Det betyder att du behöver uppfylla vissa krav för att vara med och konkurrera om en plats. Kraven ser olika ut för olika program.