Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker i bokhylla

Fri kvot och utländska betyg

Senast uppdaterad: 15 sep 2022

Om du har särskilda skäl kan du be om att din ansökan ska prövas för antagning i fri kvot. Ansökan i fri kvot går att göra till nationella program, programinriktat val eller yrkesintroduktion för grupper av elever. Du måste vara behörig till programmet för att kunna bli antagen.

VAD ÄR ANSÖKAN I FRI KVOT?

Det finns ett mycket begränsat antal platser i fri kvot. Om du ansöker i fri kvot blir din ansökan prövad både utifrån ditt meritvärde och dina särskilda skäl. Du bifogar ansökan om antagning i fri kvot på en särskild blankett tillsammans med din ansökan till gymnasiet. Du får blanketten av din studie- och yrkesvägledare.

VEM KAN ANSÖKA I FRI KVOT?

Särskilda skäl

Om du har särskilda skäl som skulle kunna ge dig företräde till en utbildning kan du ansöka om plats inom fri kvot. Det kan till exempel vara att du har saknar betyg från svensk grundskola eller har starka medicinska eller sociala skäl. Dina skäl anges i blanketten som du får av din studie- och yrkesvägledare. Blanketten kan behöva kompletteras med intyg.

Om du saknar betyg från svensk grundskola

Du kan ansöka i fri kvot om du inte har betyg från svensk grundskola men har motsvarande kunskaper, till exempel betyg från en annan skolform i Sverige (till exempel internationell utbildning) eller betyg från en skola i ett annat land. Du måste ha godkänt betyg i ämnet svenska.

ANTAGNING I FRI KVOT

Den organisation som har ansvar för en skola kallas huvudman. Den som är huvudman kan avsätta ett mycket begränsat antal platser till antagning i fri kvot.

Huvudmannen tittar på om du har tillräckliga kunskaper för att klara utbildningen, skälen du har meddelat för antagning i fri kvot och dina betyg från tidigare terminer. Utifrån det tar huvudmannen ett beslut om du kan få en plats i fri kvot. Det innebär att du kan få olika beslut från olika huvudmän.

Du måste vara behörig till programmet för att kunna bli antagen.

Du får veta om du blir antagen i fri kvot vid den slutliga antagningen. Du får alltså inte ett preliminärt beslut om antagning i fri kvot.

Har du frågor?

Har du frågor om antagning i fri kvot eller behöver en ansökningsblankett kan du kontakta din syv.

Nästa sida: Dispens från krav på godkänt betyg i engelska

Läs även om

  • Behörighet

    För att kunna bli erbjuden en plats på ett program måste du vara behörig till programmet. Det betyder att du behöver uppfylla vissa krav för att vara med och konkurrera om en plats. Kraven ser olika ut för olika program.