Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker i bokhylla

Fri kvot och utländska betyg

Senast uppdaterad: 18 maj 2020

Du kan be om att din ansökan ska prövas för antagning i fri kvot på grund av särskilda skäl. Ansökan i fri kvot går att göra till nationella program, programinriktat val eller yrkesintroduktion för grupper av elever. Du måste vara behörig till programmet för att kunna bli antagen.

Vad är ansökan i fri kvot?

Det finns ett mycket begränsat antal platser i fri kvot. Om du ansöker i fri kvot blir din ansökan prövad både utifrån ditt meritvärde och dina särskilda skäl. Du bifogar ansökan om antagning i fri kvot på en särskild blankett tillsammans med din ansökan till gymnasiet. Du får blanketten av din studie- och yrkesvägledare.

Vem kan ansöka i fri kvot?

Särskilda skäl

Om du tidigare haft förutsättningar att bli antagen till en utbildning men inte har det vid antagningen på grund av särskilda skäl går det att ansöka i fri kvot. Särskilda skäl kan till exempel vara starka medicinska eller sociala skäl. Du behöver lämna in ett intyg tillsammans med ansökan.

Saknar betyg från svensk grundskola

Du kan även ansöka i fri kvot om du inte har betyg från svensk grundskola men har motsvarande kunskaper, till exempel betyg från en annan skolform i Sverige (till exempel internationell utbildning) eller betyg från en skola i ett annat land. Du måste ha betyg i ämnet svenska.

Antagning i fri kvot

Varje skola kan ha ett mycket begränsat antal platser till antagning i fri kvot. Ansvarig för utbildningen tittar på om du har tillräckliga kunskaper för att klara utbildningen, skälen du har meddelat för antagning i fri kvot och dina betyg från tidigare terminer. Utifrån det tas ett beslut om du kan få en plats. Du måste vara behörig till programmet för att kunna bli antagen.

Du får veta om du blir antagen i fri kvot vid den slutliga antagningen, du får alltså inte ett preliminärt antagningsbesked.

Har du frågor?

Har du frågor om antagning i fri kvot eller behöver en ansökningsblankett kan du kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Nästa sida: Dispens från krav på betyg i engelska

Läs även om

  • Behörighet

    För att kunna bli erbjuden en plats på en utbildning måste du vara behörig till programmet. Det betyder att du behöver uppfylla vissa krav för att vara med och konkurrera om en plats. Kraven ser olika ut för olika program.