Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker i bokhylla

Svara på ditt antagningsbesked

Senast uppdaterad: 13 sep 2019

Från den 1 juli kan du logga in på ansökningswebben och se ditt slutgiltiga antagningsbesked. Senast den 23 juli behöver du ha registrerat ditt svar. Vad betyder de olika svarsalternativen? Det reder vi ut här!

Svara på slutgiltigt antagningbesked

Det svar du väljer kan påverka både platsen du är antagen på och dina möjligheter att komma in på andra val som du är reserv på. Det är därför viktigt att du sätter dig in i vad de olika alternativen betyder innan du skickar in ditt svar.

Om du inte blivit antagen till något program utan står du kvar som reserv till sökta program.

Om du är antagen på ditt förstahandsval finns två svarsalternativ:

 • Jag tackar JA till min plats
  ​Du har blivit antagen på ditt förstahandsval och vill ha platsen. Eftersom du är antagen på ditt förstahandsval har andra val i din ansökan strukits.
 • Jag tackar NEJ till min plats
  Du har blivit antagen på ditt förstahandsval men vill inte ha platsen. Eftersom du är antagen på ditt förstahandsval har andra val i din ansökan strukits. Tänk på: Väljer du det här svaret kommer du att stå utan gymnasieplats i Skåne/västra Blekinge.

Om du är antagen på ett lägre val finns fyra olika svarsalternativ:

 • Jag tackar JA till min plats och vill stå kvar som reserv till högre val
  Du har blivit antagen på ett lägre val och vill ha platsen, men du vill helst ha en plats på de högre val som du är behörig till. Väljer du det här svaret står därför kvar som reserv till dessa. Om du blir antagen på ett högre val vid reservantagningen kommer platsen du är antagen till nu (på det lägre valet) automatiskt att gå till en annan elev som sökt utbildningen.
   
 • Jag tackar JA till min plats och är ej intresserad av andra val
  Du har blivit antagen på ett lägre val och är nöjd med platsen du har fått. Du är inte längre intresserad av att få en plats på ett högre val. Om du är placerad som reserv på andra utbildningar kommer du att strykas från dessa om du väljer detta svaret.
   
 • Jag tackar NEJ till min plats men vill stå kvar som reserv till högre val
  Du har blivit antagen på ett lägre val och vill inte ha platsen. Du vill istället komma in på något av dina högre val som du är behörig till. Tänk dig för innan du väljer det här svaret! Om du inte kommer in på någon av utbildningarna du står som reserv på vid reservantagningen kommer du att stå utan gymnasieplats i Skåne/västra Blekinge.
   
 • Jag tackar NEJ till min plats och vill inte stå kvar som reserv till högre val
  Du har blivit antagen på ett lägre val och vill inte ha platsen. Du är inte heller intresserad av att få en plats på ett högre val om en plats blir ledig vid reservantagningen. Väljer du det här svaret tackar du NEJ till alla val i din ansökan! Det betyder att du kommer att stå utan gymnasieplats i Skåne/västra Blekinge

Svara på besked om reservantagning

I början av augusti publiceras reservantagningen på ansökningswebben. Det viktigt att du svarar på ditt nya antagningsbesked omgående om du har fått en reservplats då.

Efter det sker löpande antagning till de platser som är eller blir lediga. Om du blir erbjuden en plats då får du besked via sms. Det är viktigt att du svarar enligt instruktionerna i sms:et omgående, annars förlorar du platsen.

Tänk på:

 • Kom ihåg att svara på ditt antagningsbesked senast 23 juli. Du måste tacka ja för att få din plats!
 • Om du får en reservplats måste du svara omgående för att behålla din nya plats.

Har du frågor?

Prata med en SYV eller kontakta ditt antagningskansli om du har frågor om vilket svarsalternativ du ska välja.

Nästa sida: Sent val