Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker i bokhylla

Svara på ditt antagningsbesked

Senast uppdaterad: 16 sep 2022

Senast den 23 juli behöver du ha registrerat ett svar på ditt slutliga antagningsbesked. Här reder vi ut vad de olika svarsalternativen betyder! Får du en plats under reservantagningen är det viktigt att du svarar på ditt nya antagningsbesked direkt.

SVARA PÅ SLUTLIGT ANTAGNINGBESKED

Det finns olika svarsalternativ att välja mellan. Det svar du väljer kan påverka både platsen du är antagen på och dina möjligheter att komma in på andra val som du är reserv på. Det är därför viktigt att du sätter dig in i vad de olika alternativen betyder innan du skickar in ditt svar.

Om du inte blivit antagen till något program står du kvar som reserv till de program du sökt som du är behörig till.

Om du är antagen på ditt förstahandsval finns två svarsalternativ:

 • Jag tackar JA till min plats: ​Du har blivit antagen på ditt förstahandsval och vill ha platsen. Eftersom du är antagen på ditt förstahandsval har andra val i din ansökan strukits.
   
 • Jag tackar NEJ till min plats: Du har blivit antagen på ditt förstahandsval men vill inte ha platsen. Eftersom du är antagen på ditt förstahandsval har andra val i din ansökan strukits. Väljer du det här svaret kommer du att stå utan gymnasieplats i Skåne/västra Blekinge.

Om du är antagen på ett lägre val finns fyra olika svarsalternativ:

 • Jag tackar JA till min plats och vill stå kvar som reserv till högre val: Du har blivit antagen på ett lägre val och vill ha platsen, men du vill helst ha en plats på de högre val som du är behörig till. Väljer du det här svaret står därför kvar som reserv till dessa. Om du blir antagen på ett högre val vid reservantagningen kommer platsen du är antagen till nu (på det lägre valet) automatiskt att gå till en annan elev som sökt utbildningen.
   
 • Jag tackar JA till min plats och är inte intresserad av andra val: Du har blivit antagen på ett lägre val och är nöjd med platsen du har fått. Du är inte längre intresserad av att få en plats på ett högre val. Om du är placerad som reserv på andra utbildningar kommer du att strykas från dessa om du väljer detta svaret.
   
 • Jag tackar NEJ till min plats men vill stå kvar som reserv till högre val: Du har blivit antagen på ett lägre val och vill inte ha platsen. Du vill istället komma in på något av dina högre val som du är behörig till. Tänk dig för innan du väljer det här svaret! Om du inte kommer in på någon av utbildningarna du står som reserv till vid reservantagningen kommer du att stå utan gymnasieplats i Skåne/västra Blekinge.
   
 • Jag tackar NEJ till min plats och vill inte stå kvar som reserv till högre val: Du har blivit antagen på ett lägre val och vill inte ha platsen. Du är inte heller intresserad av att få en plats på ett högre val om en plats blir ledig vid reservantagningen. Väljer du det här svaret tackar du NEJ till alla val i din ansökan! Det betyder att du står utan gymnasieplats i Skåne/västra Blekinge

SVARA PÅ BESKED OM RESERVANTAGNING

Om du får en plats under reservantagningen ska du svara på ditt nya antagningsbesked direkt.

Läs mer om reservantagning och att svara på besked om reservplats

GÅ PÅ UPPROPET

Det räcker inte att du tackar ja för att behålla din plats. Det är även viktigt att du går på uppropet på din gymnasieskolaLedighet från skolan kan bara beviljas av rektorn på din nya skola och det görs bara i undantagsfall.

Om du missar uppropet och inte anmäler ett giltigt skäl för din frånvaro till skolan inom tre dagar förlorar du din plats.

Tänk på:

 • Kom ihåg att svara på ditt antagningsbesked senast 23 juli. Du måste tacka ja för att få din plats!
 • Om du får en reservplats måste du svara omgående för att behålla din nya plats.
 • Glöm inte gå på uppropet för att behålla din plats!

Har du frågor?

Prata med en syv eller kontakta ditt antagningskansli om du har frågor om vilket svarsalternativ du ska välja.

Nästa sida: Reservantagning

Läs även om

 • Meritvärde

  Det är ofta fler som söker till populära utbildningar än vad det finns platser. Då är det ditt meritvärde som avgör om du får en plats. Varje betyg är värt ett visst antal poäng som räknas ihop till ditt meritvärde.

 • Slutlig antagning

  Den 1 juli är den slutliga antagningen klar. Då får du veta vilket program och skola du är antagen till och när uppropet är. Glöm inte svara på ditt antagningsbesked. Om du inte blivit antagen på något av dina val står du kvar som reserv.

 • Reservantagning

  Reservantagningen börjar i augusti och pågår till mitten av september. Gymnasieantagningen fyller då gymnasieskolornas lediga platser med elever som står i reservkö.