Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Humanistiska programmet

Språk

Moderna Språk

Steg 1

Danska
Italienska
Modersmål

Steg 3

Franska
Spanska
Tyska

Moderna språk individuellt val

Steg 1

Danska
Italienska
Japanska
Kinesiska (ZH)
Modersmål
Spanska
Tyska

Steg 2

Spanska
Tyska

Om humanistiska programmet

Humanistiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskola eller universitet.

Mer info om humanistiska programmet

Om inriktning språk

Inriktningen språk ger fördjupade kunskaper i språk och belyser sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt. Inriktningen visar värdet av att kunna flera språk och hur språkkunskaper förstärker varandra.

Läs mer på skolans hemsida