Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Yrkesintroduktion mot Barn- och fritidsprogrammet

Pedagogiskt och socialt arbete

Om yrkesintroduktion mot barn- och fritidsprogrammet

Yrkesintroduktion passar dig som saknar betyg i många grundskoleämnen. Utbildningen är inriktad mot det nationella yrkesprogrammet barn- och fritidsprogrammet. Målet är att du ska få godkänt betyg i de ämnen som krävs för att kunna gå vidare till yrkesprogrammet eller till arbete.

Om inriktning pedagogiskt och socialt arbete

Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Du får även träna på hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet. Den kan också ge möjlighet till jobb som väktare.

Läs mer på skolans hemsida