Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Samhällsvetenskapsprogrammet

  • Spetsutbildning: Samhällsvetenskapsprogrammet särskild variant historia (spetsutbildning)
  • Riksrekryterande

Instrument

Körsång 1
Ensemble 1

Moderna Språk

Steg 1

Danska
Italienska
Modersmål

Steg 3

Franska
Spanska
Tyska

Moderna språk individuellt val

Steg 1

Modersmål

Om samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Mer info om samhällsvetenskapsprogrammet

Om spetsutbildning samhällsvetenskapsprogrammet särskild variant historia (spetsutbildning)

Vår unika Historie-spets bygger på S-programmet och ger samma behörighet för vidare studier. Du får del av gemenskapen på ett stort program, men läser mer historia och får ta del av exklusiva historiekurser som bara ges här. Kunniga och engagerade lärare ger dig en bra utbildning och använder närheten till universitetet. Som spetselev får du göra studiebesök, fältstudier, delta i arkivövningar, genomföra historiska rollspel och lyssna på föreläsningar som bara ges på Historie-spetsen. Historia är inte något du bara läser om, utan du får uppleva, forska fram och förmedla historia på egen hand.

Läs mer på skolans hemsida