Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Humanistiska programmet

Kultur

Moderna Språk

Steg 1

Danska
Franska
Italienska
Modersmål
Spanska
Tyska

Steg 3

Franska
Kinesiska
Spanska
Tyska

Moderna språk individuellt val

Steg 1

Modersmål

Om humanistiska programmet

Humanistiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskola eller universitet.

Mer info om humanistiska programmet

Om inriktning kultur

Inriktningen kultur ger fördjupade kunskaper i kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi. Du lär dig om hur kulturen påverkar människan och hur människan skapar kultur. Du utvecklar din förmåga att beskriva, analysera och reflektera över olika kulturuttryck och egna kulturupplevelser ur olika perspektiv.

Läs mer på skolans hemsida