Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Programinriktat val mot Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

  • Profil: Enskilda platser
  • Profil: Kriminalteknik och medicinteknik

Moderna Språk

Steg 1

Danska
Franska
Italienska
Spanska
Tyska

Steg 3

Franska
Kinesiska (ZHO)
Spanska
Tyska

Om programinriktat val mot naturvetenskapsprogrammet

Programinriktat val mot naturvetenskapsprogrammet passar dig som vill gå det nationella programmet, men som saknar godkänt betyg i några av de grundskoleämnen som krävs för att komma in. Målet är att du ska få godkänt betyg i de ämnen du behöver för att kunna börja på naturvetenskapsprogrammet.

Mer info om programinriktat val mot naturvetenskapsprogrammet

Om inriktning naturvetenskap

Du lär dig mycket om biologi, fysik, kemi och matematik. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. Du lär dig mycket matematik som både är ett eget ämne och ett hjälpmedel i det vetenskapliga arbetet.

Inom naturvetenskap och matematik sker datainsamling och beräkningar i huvudsak med datorstöd. Förmågan att söka, sovra, bearbeta och tolka information samt att tillägna sig ny teknik är viktig för naturvetare och matematiker.

Läs mer på skolans hemsida