Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Pauliskolan

Malmö
Kommunal skola
1200 elever

Skolan har funnits i 170 år och startade som Sveriges första tekniska läroverk. Idag erbjuder vi en stor variation av program, både yrkesförberedande och högskoleförberedande program. Här finns också Bernadottegymnasiet, som är en unik uniformsprofil på inriktningen beteendevetenskap.

Snabba fakta om Pauliskolan:
• Cirka 1200 elever
• Skolan finns mitt i Malmö
• Engagerade lärare
• Elevföreningar, såsom musikförening, elevcoacher, elevkår, bokförening och idrottsförening
• Stort elevhälsoteam
• Välutrustat gym
• Skolbibliotek som fått utmärkelse som skolbibliotek i världsklass flera år i rad
• Internationella samarbeten
• FN-skola med FN-elevförening.

Trygghet och trivsel – Studiero, trivsel och trygghet är viktiga förutsättningar för ditt lärande och vi arbetar därför med tydliga regler och förhållningssätt. Vi vill utveckla våra elever till ansvarstagande och självständiga individer rustade med goda kunskaper för framtiden.

Vi har flera internationella samarbeten som rustar dig för ett globalt arbetsliv och fortsatta studier.

Kunskap är makt – Makten att forma din framtid – Du har drömmarna – vi har verktygen. Vi har utbildningarna för dig som vill göra skillnad.

Varmt välkommen till Pauliskolan – din språngbräda mot framtiden!

Läs hela skolans presentation

Nationella program

Barn- och fritidsprogrammet

Fritid och hälsa

 • Profil: Personlig tränare

Barn- och fritidsprogrammet

Pedagogiskt och socialt arbete

El- och energiprogrammet

Dator och kommunikationsteknik

 • Profil: Nätverksteknik

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

 • Profil: Kriminalteknik och medicinteknik

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap

 • Profil: Psykologi och kriminologi
 • Profil: Bernadottegymnasiet - uniformsyrken

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskap

 • Profil: Entreprenörskap och ledarskap

Teknikprogrammet

Design och produktutveckling

Teknikprogrammet

Informations- och medieteknik

Teknikprogrammet

Samhällsbyggande och miljö

 • Profil: Inredning och arkitektur

Teknikprogrammet

Teknikvetenskap

 • Profil: Ingenjör

Introduktionsprogram

Individuellt alternativ

Förstärkt program mot El- och energiprogrammet

 • Profil: Dator- och kommunikationsteknik

Individuellt alternativ

Förstärkt program mot Teknikprogrammet

 • Profil: Informations- och medieteknik

Programinriktat val mot Barn- och fritidsprogrammet

Programinriktat val mot El- och energiprogrammet

Dator och kommunikationsteknik

 • Profil: Enskilda platser
 • Profil: Dator- och kommunikationsteknik.

Programinriktat val mot Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

 • Profil: Enskilda platser
 • Profil: Kriminalteknik och medicinteknik

Programinriktat val mot Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskap

 • Profil: Enskilda platser

Programinriktat val mot Teknikprogrammet

 • Profil: Enskilda platser

Språkintroduktion

 • Profil: Barn och fritid

Språkintroduktion

 • Profil: Naturvetenskap och teknik

Yrkesintroduktion mot Barn- och fritidsprogrammet