Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

  • Särskild variant: Naturvetenskapsprogrammet - Musik
  • Profil: Musik

Instrument

Bas
Elbas
Elgitarr
Gitarr
Keybord
Klarinett
Piano
Slagverk
Slagverk, Trummor
Sång
Sång, Pop/Rock/Jazz
Saxofon
Trumpet
Trummor
Tvärflöjt
Violin (Fiol)

Moderna Språk

Steg 1

Danska
Franska
Spanska
Tyska

Steg 3

Franska
Spanska
Tyska

Om naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som vill ha en högskoleförberedande utbildning och arbeta med naturvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Mer info om naturvetenskapsprogrammet

Om inriktning naturvetenskap

Du lär dig mycket om biologi, fysik, kemi och matematik. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. Du lär dig mycket matematik som både är ett eget ämne och ett hjälpmedel i det vetenskapliga arbetet.

Inom naturvetenskap och matematik sker datainsamling och beräkningar i huvudsak med datorstöd. Förmågan att söka, sovra, bearbeta och tolka information samt att tillägna sig ny teknik är viktig för naturvetare och matematiker.

Om särskild variant naturvetenskapsprogrammet - musik

Läs mer på skolans hemsida