Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Sundsgymnasiet

Vellinge
Kommunal skola
830 elever

Välkommen att bli en del av oss – en skola där du får vara den du är och utvecklas till den du vill bli! Här arbetar studerande och lärare tillsammans för en öppen, positiv och trygg atmosfär.

På Sunds möter du studerande med olika intressen och bakgrund. Vad alla har gemensamt är att de är studiemotiverade, har tydliga mål och en välkomnande och öppen inställning till studiekamrater, personal och omvärld. Här blir du betraktad som vuxen från den dag du kliver in, med de rättigheter och skyldigheter det innebär. Det dagliga arbetet på skolan genomsyras av fem viktiga komponenter för framtiden. Öppen – Kunnig – Kreativ – Ansvarstagande – Kommunikativ. Dessa kompetenser lyfter vi i den dagliga verksamheten för att våra elever ska utvecklas så väl kunskapsmässigt som på det personliga planet, och ligger till grund för att vi ska nå vår vision.

Sundsgymnasiet öppnar dörrarna mot vidare studier, mot resten av världen och och banar väg för dina drömmar om framtiden. Skolan har ett brett utbud av högskoleförberedande program och inriktningar och ett rikt utbud av fördjupningskurser som ger dig möjlighet att profilera dina studier efter intresse och målsättning. Vi har ständigt blickarna riktade mot samhället utanför skolan. Under din studietid skapar vi en mångfald av utbyten och upplevelser som berikar din utbildning på olika sätt.

Varm välkommen att bli en del av oss!

Läs hela skolans presentation

Nationella program

Ekonomiprogrammet

Ekonomi

  • Idrottsutbildning

Ekonomiprogrammet

Ekonomi

  • Profil: Entreprenörskap

Ekonomiprogrammet

Ekonomi

  • Profil: Idrottsprofil

Ekonomiprogrammet

Juridik

Estetiska programmet

Musik

  • Profil: Pop och rock

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

  • Idrottsutbildning

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

  • Profil: Idrottsprofil

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

  • Särskild variant: Naturvetenskapsprogrammet - Musik
  • Profil: Musik

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap

  • Särskild variant: Musik
  • Profil: Musik

Samhällsvetenskapsprogrammet

Medier information och kommunikation

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskap

Teknikprogrammet

Informations- och medieteknik

Teknikprogrammet

Samhällsbyggande och miljö

Introduktionsprogram

Individuellt alternativ

Språkintroduktion